Binario - An inspiring track to change
get inspired
  • Diversiteit werkt. Makkelijker gezegd dan gedaan?
    "Diversiteit werkt". Makkelijker gezegd dan gedaan?

    "Bedrijven zullen zelf werk moeten maken van diversiteit op de werkvloer", stelt Geert Janssens, hoofdeconoom van VKW Metena.  “Onder druk van de toenemende arbeidskrapte zullen ze het geweer van schouder moeten veranderen… Verschillende bronnen wijzen uit dat bedrijven zullen moeten vissen in meerdere vijvers tegelijkertijd.  Dit pleit voor een bewuste diversiteitsaanpak.  De reservoirs zijn groot.  Van de allochtonen op actieve leeftijd is slechts 44% aan de slag tegenover 72% gemiddeld voor Vlaanderen.”  Maar zijn onze bedrijven daar klaar voor?  En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit op het terrein duurzame resultaten oplevert?


    find out more