Binario - An inspiring track to change
get inspired
De Soepcarrousel, een unieke samenwerking tussen sociale ondernemers
De Soepcarrousel, een unieke samenwerking tussen sociale ondernemers

De Soepcarrousel, een Vlaams-Brabantse onderneming, verwerkt op een duurzame wijze groenten van de lokale bioboer die de veiling niet halen. Vaak zijn de groenten te krom, te kort, te lang, te dik, … Toch zijn ze perfect van smaak en ideaal om soep mee te maken.

Al van bij de start in 2012 maakt de Soepcarrousel resoluut gebruik van tweedekeusgroenten.

 

Zaakvoerder Sigrid Sypré: “We nemen de ‘overschotten’ rechtstreeks af bij bioboerderij de Wriemeling. Het gaat om goed bruikbaar voedsel dat met zorg geproduceerd werd. En op die manier zorgen we ervoor dat de lokale bioboer toch een correcte prijs krijgt voor zijn producten.”

 

Unieke samenwerking met sociale ondernemers

De Soepcarrousel verwerkt niet alleen de groenten tot verse soep. Voor de verwerking doet bedenkster Sigrid Sypré beroep op organisaties uit de zorgsector, voor de logistiek op de sociale economie.

Sygrid Sypré: “Het gaat om een aanzienlijk volume groenten die we ophalen. Via het lerend netwerk co-creatie hebben we een samenwerking met verschillende organisaties uit de zorgsector en de sociale economie uitgewerkt en een eerste pilootproject met succes uitgevoerd. De mensen van activiteitencentra ’t Collectief, Hestia en Sonar versnijden de groenten. De logistiek is in handen van Igo Leuven, een partner in de sociale economie.”

 

Geen klassiek verhaal

De Soepcarrousel is geen klassiek economisch bedrijf. In de klassieke bedrijfsvoering staat het eindproduct, kostenefficiëntie en winst voorop. Bij Soepcarrousel start het verhaal bij de zoektocht naar een oplossing voor bruikbaar voedsel dat anders op de mesthoop terecht komt. De doelstelling is dus om zoveel mogelijk tweedekeusgroenten te redden van de mesthoop, door ze te verwerken tot verse soep. Om haar impact te kunnen vergroten is Sigrid voornamelijk op zoek naar hulp in de verwerking van de groenten.

Onder begeleiding van Binario gaat de Soepcarroussel tijdens het lerend netwerk samen met de activiteitencentra ’t Collectief en Hestia en het sociaal economiebedrijf Igo Leuven aan de slag met het Social Business Model Canvas[1]. De oefening helpt samenwerking op papier te schetsen. In verschillende sessies worden de verschillende processen uitgewerkt, de rol voor en de mogelijkheden van elke partner besproken, de kosten en opbrengsten berekend en de investeringen onderzocht nodig om aan de (wettelijke) kwaliteitsvereisten voor activiteiten in de voedselketen te voldoen. De slotconclusie is dat een samenwerking niet alleen financieel en logistiek haalbaar is, maar dat door de samenwerking de maatschappelijke impact gevoelig toeneemt, zoals in de figuur hiernaast duidelijk wordt geïllustreerd.

 

De beste manier om na te gaan of het concept in de praktijk kan werken is het gewoon doen. De grootste struikelblok in deze fase is het vinden van een voldoende grote afzetmarkt voor ons eindproduct, de soep.

 

The proof of the pudding is in the eating…

Op 27 en 28 november 2015 vond de Vlaams-Brabantse klimaattop plaats in Leuven.

De Soepcarrousel werd uitgenodigd als klimaatpionier. Aansluitend bij deze top vond een lokale bio-markt plaats waar Soepcarrousel aanwezig is met een soepstand. Een uitgelezen kans om de samenwerking te testen.

 

Voor de klimaattop wordt 90 liter soep klaar gemaakt. Igo Leuven haalt hiervoor 60 kg groenten op bij bioboerderij de Wriemeling. Negen mensen van activiteitencentra ’t Collectief, Hestia en Sonar versnijden gedurende twee uur de groenten. Dauranta, het netwerk voor duurzame cateraars, doet de bereiding. Het plaatje klopt. Met de verkoop van de soep halen we voldoende omzet om de samenwerking op een duurzame manier uit te bouwen en de maatschappelijke impact gevoelig te vergroten.

 

Resultaat

Na het lerend netwerk draait de Soepcarrousel op volle toeren.  Momenteel staan 't Collectief en Wups biocatering in voor de verwerking en neemt de Soepcarrousel de logistiek, verkoop en administratie op zich. Bij verdere uitbreiding zullen de andere partners zeker en vast worden aangesproken.

In de eerste maanden van dit jaar de Soepcarrousel de omzet kunnen opdrijven tot 150 liter soep per maand, een verdubbeling van haar omzet voor de samenwerking.  Op jaarbasis betekent dat bijna 2.000 liter soep, of jaarlijks de financiering van 450 uren in de arbeidszorg en 5 werkdagen in de sociale economie en ongeveer 1.500 kg groenten gered van de mesthoop. We geven de lokale landbouw een belangrijke duw in de rug, dragen een steentje bij aan de klimaatdoelstellingen én we voorzien 2 gezinnen het ganse jaar door in hun dagelijkse portie groenten voor een gezonde levensstijl.

 

[1] De Social Business Model Canvas is gebaseerd op de Business Model Canvas van Osterwalder (zie ook BusinessModelGeneration van Alex Osterwalder en Yves Pigneur - www.businessmodelgeneration.com).  Het vat alle facetten die invloed hebben op het creëren van meerwaarde samen in negen bouwstenen.

Voor het lerend netwerk co-creatie hebben we het BMC vertaald naar co-creatieve samenwerkingsverbanden met een maatschappelijke meerwaarde. Vanuit de bouwsteen “waarde propositie” van het BMC worden de bouwstenen rond “klantsegment” en “inkomstenstromen” uitgebreid naar alle mogelijke begunstigden in de maatschappij (“klant en begunstigden”) en naar de meerwaarde die de organisatie creëert voor alle begunstigden (“inkomsten, maatschappelijke meerwaarde”).